(1)
Uibu, K.; Puksand, H. Õpetajakoolituse üliõpilaste Teadmiste, Arusaamade, Emotsioonide Ja Kogemuste Avaldumine Erivajadusi käsitlevates Esseedes. EHA 2017, 5, 183-205.