(1)
Kivestu, T.; Leijen, Äli; Steinbach, K. Muusikaüliõpilaste Refleksiooni Toetamine Pilliõppes. EHA 2014, 2, 148-175.