(1)
Häidkind, P.; Schults, A.; Palts, K. 3–4aastaste Eesti Laste üldoskuste Tase Kolme Hindamisvahendi Alusel. EHA 2018, 6, 179-214.