(1)
Saks, K.; Virnas, J. Õpilasfirmade Programmi Mõju Noorte Sotsiaalsetele Oskustele. EHA 2018, 6, 66-90.