(1)
Hämäläinen, M.; Ruskovaara, E.; Pihkala, T. Koolijuhtide Valmisolek Kaasata üldhariduskoolide Ettevõtlusõppesse kooliväliseid huvirühmi. EHA 2018, 6, 104-117.