(1)
Heikkinen, H. L. T. Pedagoogiliste Arendusuuringute Suunad. EHA 2019, 7, 23-39.