(1)
Petjärv, B.; Aus, K.; Arro, G. Tulemuslikum Inseneriharidus Võimekususkumuste Toetamise Kaudu. EHA 2019, 7, 76-99.