(1)
Mikser, R.; Veisson, M.; Tuul, M.; Õun, T.; Kööp, K. Lasteaiaõpetajate Hinnangud Ja Selgitused Oma töö Raskuse Muutumisele: Professionaliseerumine Kui sümboolne Kapital. EHA 2020, 8, 128-155.