(1)
Põlda, H.; Roosalu, T.; Karu, K.; Teder, L.; Lepik, M. Üldpädevuste Kujundamine Ja Osaliste Agentsus Mitteformaalõppes. EHA 2021, 9, 60-87.