(1)
Hint, H.; Jürine, A. Protsessikeskse Kirjutamise Kasulikkusest gümnaasiumiõpilaste Kirjaliku Tekstiloome Oskuse Kui suhtluspädevuse ühe Komponendi Arendamisel. EHA 2021, 9, 243-273.