(1)
Kitsnik, M.; Petuhhova, J. Eesti Ja Eestivene Põhikoolinoorte Vastastikused Hoiakud Enne Ja pärast mängustatud koostöötegevuste Projektis Osalemist. EHA 2021, 9, 274-303.