Hatzopoulos, P., Kollias, A., & Kikis-Papadakis, K. (2015). Võrdseid võimalusi ja õppimist soodustav koolijuhtimine ning koolide autonoomia. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(1), 50-64. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.03