Hargreaves, A., & Harris, A. (2015). Tulemuslik juhtimine ebatavaliselt keerulistes haridusoludes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(1), 28-49. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.02b