Veebel, V., Kulu, L., & Hurt, U. (2015). Eesti avaliku teenistuse koolitusvajaduse hindamise õppetunnid Euroopa Liidu alase koolitusvajaduse uuringute põhjal. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(1), 103-126. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.05