Kitsing, M., Täht, K., & Kukemelk, H. (2015). Kooli mikrokliima: õpetajate toetav käitumine ja õpilaste tulemuslikkus. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(1), 127-147. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.06