Tammets, K., & Laanpere, M. (2015). Õpianalüütika kontseptuaalne raamistik ja selle rakendatavus Eesti kontekstis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(2), 216-246. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.2.08