Jõgi, A.-L., Aus, K., & Kikas, E. (2014). Esimese klassi õpilaste matemaatikateadmiste arengu seosed klassiõpetajate võimekususkumuste ja tulemusootuste profiiliga. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(1), 50-66. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.1.03