Uibu, K., Padrik, M., & Tenjes, S. (2016). Klassi├Ápetajate keele- ja suhtluseeskuju hindamine emakeeletunnis struktureeritud vaatluse teel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(1), 226-257. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.08