Uibu, K., & Männamaa, M. (2014). Õpetamistegevused ja õpilaste tekstimõistmine üleminekul esimesest kooliastmest teise astmesse. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(1), 96-131. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.1.05