Seepter, K. (2014). Õpilase vaimse võimekuse ja klassi õpikeskkonna seos akadeemilise edukusega kakskeelsetel ja nendega koos õppivatel eestikeelsetel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(1), 186-216. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.1.08