Häidkind, P., & Oras, K. (2016). Kaasava hariduse mõiste ning õpetaja ees seisvad ülesanded lasteaedades ja esimeses kooliastmes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(2), 60-88. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.04