Põlda, H., & Aava, K. (2016). Andekuse kui haridusliku erivajaduse tähenduse konstrueerimine Eesti muutunud õpikäsituse kontekstis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(2), 89-117. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.05