Kõiv, K. (2016). Vanglakiusamise kirjeldav analüüs ühe Eesti meestevangla näitel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(2), 165-190. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.07