Männamaa, I., Komsaare, A., & Leijen, Äli. (2016). Haridusliku mängu mõju osalejate akulturatsioonihoiakutele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(2), 223-248. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.09