Ploomipuu, I., & Holbrook, J. (2017). Kõrgkooli tervishoiu õppekavadel õppimiseks vajalike loodusteaduslike teadmiste ja oskuste tase Tartu Tervishoiu Kõrgkooli sisseastujate näitel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(1), 171-205. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.06