Post, A., Semilarski, H., & Laius, A. (2017). 10. ja 11. klassi ├Ápilaste bioloogia-alase kirjaoskuse kognitiivsete komponentide hindamine. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(1), 206-238. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.07