Kori, K., & Mardo, K. (2017). Õppimine ja väljalangemine IKT erialade esimesel aastal Eesti kõrgkoolide näitel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(1), 239-267. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.08