Uibu, K., & Puksand, H. (2017). Õpetajakoolituse üliõpilaste teadmiste, arusaamade, emotsioonide ja kogemuste avaldumine erivajadusi käsitlevates esseedes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(2), 183-205. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.2.08