Kõrgesaar, J. (2017). Isikustatud õpe arvestab erinevusi: kas mõõdukalt tempereeritud utoopia?. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(2), 263-269. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.2.12