Räim, S., & Siibak, A. (2014). Õpetajate-õpilaste interaktsioon ja sisuloome suhtlusportaalides: õpetajate arvamused ja kogemused. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), 176-199. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.07