Timoštšuk, I., Ugaste, A., & Mets-Alunurm, K. (2018). Õpetajate õppimiskogemused neoliberaalsete haridusmuutuste taustal. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(1), 77-101. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.1.04