Luik, P., & Taimalu, M. (2018). Lasteaiaõpetajate ja koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppivate üliõpilaste hinnangud oma aine-, pedagoogika- ja tehnoloogiateadmistele ning nende teadmiste integreerimisele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(1), 136-156. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.1.06