Arro, G., Malleus, E., Jaani, J., & Olvik, A. (2018). Ettevõtluspädevust toetavate programmide mõju õpilaste võimekuse ja loovusega seotud uskumuste ning sotsiaalsete oskuste kujunemisele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 39-65. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.03