Saks, K., & Virnas, J. (2018). Õpilasfirmade programmi mõju noorte sotsiaalsetele oskustele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(2), 66-90. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.2.04