Vinter, K., Aus, K., & Arro, G. (2019). Eesti ja vene õppekeelega põhikooliõpilaste akadeemiline läbipõlemine. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 7(1), 128-156. https://doi.org/10.12697/eha.2019.7.1.06