Petjärv, B., Aus, K., & Arro, G. (2019). Tulemuslikum inseneriharidus võimekususkumuste toetamise kaudu. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 7(2), 76-99. https://doi.org/10.12697/eha.2019.7.2.04