Org, A. (2019). Essee kirjutamisest kirjanduse eriala kursusel: üliõpilaste arusaamad ja õppejõu tagasiside. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 7(2), 100-127. https://doi.org/10.12697/eha.2019.7.2.05