Lõhmus, E., Narits, H., & Ugur, K. (2019). Koostöine õpetamine ülikoolis: õppejõu ja assistendi vaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 7(2), 209-233. https://doi.org/10.12697/eha.2019.7.2.09