Arcidiacono, F., & Baucal, A. (2020). Kaasav haridus ja õpetajakoolitus sotsiaal-kultuurilisest käsitlusest lähtudes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(1), 26-47. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.02b