Mikser, R., Veisson, M., Tuul, M., Õun, T., & Kööp, K. (2020). Lasteaiaõpetajate hinnangud ja selgitused oma töö raskuse muutumisele: professionaliseerumine kui sümboolne kapital. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(1), 128-155. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.06