Tinn, M. (2020). Murrangute uurimine – neoliberaalsete haridusreformide mõju õpetajate tööelule Eestis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(1), 156-182. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.07