Kaldoja, M.-L., Mäeots, A., Tolli, M., & Saareoja, H. (2021). Eestindatud küsimustiku "Ages and Stages: Social-Emotional Questionnaires Second Edition" (ASQ:SE-2) sobivus 36 kuu vanuste laste sotsiaal-emotsionaalse arengu sõeltestimiseks. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(1), 162-185. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.1.07