Kitsnik, M., & Petuhhova, J. (2021). Eesti ja eestivene põhikoolinoorte vastastikused hoiakud enne ja pärast mängustatud koostöötegevuste projektis osalemist. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(1), 274-303. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.1.11