Lavonen, J. (2021). Kuidas toetab Soome põhikooli loodusainete õppekava loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemist. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(2), 26-46. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.02b