Soobard, R., Valdmann, A., Mikser, R., & Rannikmäe, M. (2021). Karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariumide kasutamine loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamiseks. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(2), 72-99. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.04