Malleus-Kotšegarov, E., Treial, K., & Jurman, M. (2022). Teise klassi õpilaste suhtlus- ja enesemääratluspädevuse arvutitesti tulemuste seosed õpetajate ja lastevanemate hinnatud tugevuste ja raskustega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 10(1), 33-60. https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.1.03