VEEBEL, V.; KULU, L.; HURT, U. Eesti avaliku teenistuse koolitusvajaduse hindamise õppetunnid Euroopa Liidu alase koolitusvajaduse uuringute põhjal. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 3, n. 1, p. 103-126, 30 Apr. 2015.