JÕGI, A.-L.; AUS, K.; KIKAS, E. Esimese klassi õpilaste matemaatikateadmiste arengu seosed klassiõpetajate võimekususkumuste ja tulemusootuste profiiliga. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 2, n. 1, p. 50-66, 1 May 2014.