LÖFSTRÖM, E.; REMMIK, M.; ÕUN, T. Eessõna. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 4, n. 1, p. 1-5, 23 Apr. 2016.