MÄGI, E.; BIIN, H.; TRASBERG, K.; KRUUS, K. Õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud ja teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse küsimuses. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 4, n. 1, p. 159-194, 23 Apr. 2016.